998/19 ถ.แพรกษา หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
      จันทร์-อาทิตย์: 7:00-21:00 น.

EMINENTแอร์ EMINENT รุ่น Earth Care R32 Non-Inverter

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WFM09F
 • 9200
 • 5
 • 11,500 บาท โปรโมชั่น
 • WFM12F
 • 13000
 • 5
 • 12,500 บาท โปรโมชั่น
 • WFM18F
 • 18800
 • 5
 • 20,500 บาท โปรโมชั่น
 • WFM24F
 • 25300
 • 5
 • 25,700 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ EMINENT Inverter R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WFG09V
 • 9200
 • 5
 • 14,800 บาท โปรโมชั่น
 • WFG12V
 • 12500
 • 5
 • 15,800 บาท โปรโมชั่น
 • WFG18V
 • 18500
 • 5
 • 25,200 บาท โปรโมชั่น
 • WFG24V
 • 24500
 • 5
 • 30,000 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ EMINENT Inverter Super Size R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WVG33F/AVG30F
 • 31000
 • 5*
 • 37,000 บาท โปรโมชั่น
 • WVG36F/AVG36F
 • 36100
 • 5*
 • 39,900 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ EMINENT แบบสี่ทิศทาง #5 Non-Inverter R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • AFE18FC/CFG18F
 • 19000
 • 5
 • 42,000 บาท โปรโมชั่น
 • AFE24FC/CFG24F
 • 25000
 • 5
 • 46,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE30FC/CFG30F
 • 31000
 • 5
 • 50,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE36FC/CFG36F
 • 36100
 • 5 (ไฟ220)
 • 53,900 บาท โปรโมชั่น
 • AFE36FTC/CFG36F
 • 36100
 • 5* (ไฟ380)
 • 57,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE40FC/CFG40F
 • 40944
 • 5(ไฟ220)
 • 60,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE40FTC/CFG40F
 • 40944
 • 5 (ไฟ380)
 • 65,000 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ EMINENT แบบสี่ทิศทาง (มอก) Non-Inverter R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • AR18FC/CG18F
 • 18084
 • -
 • 46,000 บาท โปรโมชั่น
 • AR25FC/CG25F
 • 25249
 • -
 • 48,500 บาท โปรโมชั่น
 • AR30FC/CG30F
 • 30026
 • -
 • 52,500 บาท โปรโมชั่น
 • AR36FC/CG36F
 • 36167
 • -(ไฟ220)
 • 55,000 บาท โปรโมชั่น
 • AR40FC/CG40F
 • 40262
 • -(ไฟ220)
 • 63,000 บาท โปรโมชั่น
 • AR40FTC/CG40F
 • 40262
 • -(ไฟ380)
 • 63,900 บาท โปรโมชั่น
 • AR44FTC/CG44F
 • 44356
 • -(ไฟ380)
 • 65,000 บาท โปรโมชั่น
 • AR48FTC/CG48F
 • 48109
 • -(ไฟ380)
 • 66,500 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ EMINENT แบบตั้ง-แขวน #5 Non-Inverter R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • AFE12F/UFE12
 • 13000
 • 5
 • 26,400 บาท โปรโมชั่น
 • AFE18F/UFE18
 • 18800
 • 5
 • 30,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE25F/UFE25
 • 25300
 • 5
 • 34,000 บาท โปรโมชั่น
 • AFE30F/UFE30
 • 31000
 • 5
 • 42,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE36F/UFE36
 • 36100
 • 5 (ไฟ220)
 • 45,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE36F/UFE36
 • 36100
 • 5(ไฟ380)
 • 47,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE38F/UFE38
 • 38300
 • 5 (ไฟ220)
 • 47,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE38F/UFE38
 • 38300
 • 5(ไฟ380)
 • 48,400 บาท โปรโมชั่น
 • AFE40F/UFE40
 • 40300
 • 5(ไฟ220)
 • 49,500 บาท โปรโมชั่น
 • AFE40F/UFE40
 • 40300
 • 5(ไฟ380)
 • 53,000 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมCopyright © แอร์บ้านขายถูกที่สุด.com, All Rights Reserved
Top