998/19 ถ.แพรกษา หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
      จันทร์-อาทิตย์: 7:00-21:00 น.

Amenaแอร์ติดผนัง AMENA WF SERIES

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WF09B-MNVLE
 • 9,500
 • 5
 • 12,000 บาท โปรโมชั่น
 • WF13B-MNVKE
 • 12,500
 • 5
 • 13,100 บาท โปรโมชั่น
 • WF18B-MNVLE
 • 18,100
 • 5
 • 18,400 บาท โปรโมชั่น
 • WF24B-MNVLE
 • 25,000
 • 5
 • 23,700 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ AMENA INVERTER WHV SERIES INVERTER

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WHV09B-MNVTE
 • 9,000
 • 5
 • 13,400 บาท โปรโมชั่น
 • WHV12B-MNVTE
 • 12,000
 • 5
 • 14,400 บาท โปรโมชั่น
 • WHV18B-MNVTE
 • 18,000
 • 5
 • 20,400 บาท โปรโมชั่น
 • WHV24B-MNVTE
 • 22,000
 • 5
 • 24,200 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ติดผนัง AMENA WRV SERIES INVERTER มี WIFI

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WRV09B-MNVJE
 • 9,400
 • 5*
 • 14,500 บาท โปรโมชั่น
 • WRV13B-MNVJE
 • 13,000
 • 5*
 • 15,500 บาท โปรโมชั่น
 • WRV18B-MNVJE
 • 18,800
 • 5*
 • 21,300 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ AMENA INVERTER WSV SERIES INVERTER

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WSV09B-MNVTE
 • 9500
 • 5***
 • 16,700 บาท โปรโมชั่น
 • WSV13B-MNVTE
 • 12500
 • 5***
 • 17,700 บาท โปรโมชั่น
 • WSV18B-MNVTE
 • 18000
 • 5***
 • 23,800 บาท โปรโมชั่น
 • WSV24B-MNVTE
 • 25000
 • 5*
 • 26,500 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ติดผนัง AMENA WRV SERIES INVERTER

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WRV09B-MNVTE
 • 9,000
 • 5
 • 13,400 บาท โปรโมชั่น
 • WRV13B-MNVTE
 • 12,000
 • 5
 • 14,400 บาท โปรโมชั่น
 • WV18B-MNVTE
 • 18,000
 • 5
 • 20,300 บาท โปรโมชั่น
 • WRV24B-MNVTE
 • 25,000
 • 5
 • 24,700 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ AMENA INVERTER Hi Wall น้ำยา R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • WL30B-MNVJE
 • 31000
 • 5
 • 34,400 บาท โปรโมชั่น
 • WL35B-MNVTE
 • 36000
 • 5
 • 37,300 บาท โปรโมชั่น
 • WL36B-MNVJM
 • 36800
 • - (ไฟ380v)
 • 36,000 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ AMENA Cassette LKBV Series Inverter R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • LKBV18B-MNVJE
 • 18500
 • 5**
 • 49,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV24B-MNVJE
 • 26000
 • 5**
 • 53,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV30B-MNVJE
 • 30000
 • 5***
 • 56,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV36B-MNVJE
 • 36200
 • 5**(220)
 • 60,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV36B-MNVJE
 • 36500
 • 5***(380)
 • 68,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV40B-MNVJE
 • 40000
 • 5**(220)
 • 64,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV40B-MNVJE
 • 40000
 • 5**(380)
 • 72,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV48B-MNVJU
 • 48500
 • -(ไฟ380v)
 • 73,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV54B-MNVJU
 • 53739
 • -(ไฟ380v)
 • 79,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKBV60B-MNVJU
 • 60000
 • -(ไฟ380)
 • 81,500 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ AMENA สี่ทิศทาง Non-Inverter น้ำยา R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • LKB13BA-MNVKE
 • 13000
 • 5
 • 32,800 บาท โปรโมชั่น
 • LKB18BA-MNVJE
 • 18600
 • 5
 • 35,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKB24BA-MNVJE
 • 25500
 • 5*
 • 41,200 บาท โปรโมชั่น
 • LKB30B-MMNVJE
 • 32500
 • 5
 • 48,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKB36B-MNVJE
 • 36800
 • 5
 • 54,700 บาท โปรโมชั่น
 • LKB36B-MNVJE
 • 36500
 • 5 (ไฟ380v)
 • 55,800 บาท โปรโมชั่น
 • LKB40B-MNVJE
 • 40500
 • 5(ไฟ380v)
 • 58,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKB44B-MNVJU
 • 44000
 • -
 • 48,200 บาท โปรโมชั่น
 • LKB48B-MNVJU
 • 48000
 • -
 • 53,500 บาท โปรโมชั่น
 • LKB60B-MNVJU
 • 60000
 • -
 • 62,800 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ AMENA 1 WAY Cassette CK Series Non-Inverter R410A

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • CK09BA-MNVJE
 • 9400
 • 5
 • 31,500 บาท โปรโมชั่น
 • CK13BA-MNVKE
 • 13000
 • 5
 • 33,500 บาท โปรโมชั่น
 • CK18BA-MNVKE
 • 18100
 • 5
 • 37,000 บาท โปรโมชั่น
 • CK24BA-MNVJE
 • 25200
 • 5
 • 41,500 บาท โปรโมชั่น
 • CK30BA-MNVJE
 • 32800
 • 5
 • 48,500 บาท โปรโมชั่น
 • CK36BA-MNVJE
 • 36800
 • 5
 • 53,000 บาท โปรโมชั่น
 • CK36BA-MNVJE
 • 36000
 • 5(ไฟ380v)
 • 55,000 บาท โปรโมชั่น
 • CK40BA-MNVJE
 • 40000
 • 5(ไฟ380v)
 • 59,000 บาท โปรโมชั่น
 • CK44BA-MNVJU
 • 44000
 • -(ไฟ380v)
 • 56,000 บาท โปรโมชั่น
 • CK48BA-MNVJU
 • 48000
 • -(ไฟ380)
 • 58,000 บาท โปรโมชั่น
 • CK60BA-MNVJU
 • 60000
 • -(ไฟ380)
 • 62,500 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ AMENA แบบตั้ง-แขวน Non-Inverter น้ำยา R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • SK13BA-MNVKE
 • 13000
 • 5*
 • 25,500 บาท โปรโมชั่น
 • SK18BA-MNVJE
 • 19000
 • 5
 • 30,000 บาท โปรโมชั่น
 • SK24BA-MNVTE
 • 25500
 • 5
 • 33,000 บาท โปรโมชั่น
 • SK24BA-MNVJE
 • 26000
 • 5
 • 34,000 บาท โปรโมชั่น
 • SK30B-MNVJE
 • 32000
 • 5
 • 42,500 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ AMENA แบบแขวนใต้ฝ้า Non-Inverter น้ำยา R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • SK36B-MNVTE
 • 36200
 • 5(220)
 • 46,500 บาท โปรโมชั่น
 • SK36-MNVTE
 • 36200
 • 5(380)
 • 48,000 บาท โปรโมชั่น
 • SK40B-MNVJE
 • 40000
 • 5(380)
 • 52,500 บาท โปรโมชั่น
 • SK44BMNVJU
 • 44000
 • -(380)
 • 49,500 บาท โปรโมชั่น
 • SK48B-MNVJU
 • 48000
 • -(380)
 • 51,000 บาท โปรโมชั่น
 • SK60B-MNVJU
 • 60000
 • -(380)
 • 57,500 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมCopyright © แอร์บ้านขายถูกที่สุด.com, All Rights Reserved
Top