998/19 ถ.แพรกษา หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
      จันทร์-อาทิตย์: 7:00-21:00 น.

Saijo Denkiแอร์ SAIJO DENKI รุ่น SMART COOL SWG R32 แอร์ใหม่ล่าสุด

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • SWG-09
 • 9,410
 • 5
 • 11,400 บาท โปรโมชั่น
 • SWG-12
 • 12,582
 • 5
 • 12,400 บาท โปรโมชั่น
 • SWG-18
 • 18,258
 • 5
 • 17,800 บาท โปรโมชั่น
 • SWG-25
 • 25,259
 • 5
 • 23,300 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ SAIJO DENKI รุ่น SUPER TURBO แอร์ใหม่ล่าสุด

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • TURBO A.P.S-09
 • 9,071
 • 5
 • 12,200 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S-12
 • 12,572
 • 5
 • 13,300 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S-18
 • 18,258
 • 5
 • 19,500 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S-25
 • 25,259
 • 5
 • 26,400 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S-30
 • 30,441
 • 5
 • 42,000 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S-33
 • 33,437
 • 5
 • ไม่มี บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S-36
 • 36,221
 • 5
 • 43,000 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S-40
 • 40,200
 • 5
 • 45,400 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ SAIJO DENKI รุ่น PREMIUM INVERTER แอร์ใหม่ล่าสุด

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • PREMIUM INVERTER-09
 • 9,016
 • 5
 • 21,300 บาท โปรโมชั่น
 • PREMIUM INVERTER-12
 • 12,294
 • 5
 • 21,600 บาท โปรโมชั่น
 • PREMIUM INVERTER-18
 • 18,192
 • 5
 • 29,100 บาท โปรโมชั่น
 • PREMIUM INVERTER-25
 • 24,721
 • 5
 • 36,900 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แอร์ SAIJO DENKI รุ่น GRAND HYBRID INVERTER แอร์ใหม่ล่าสุด

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • GRAND HYBRID INVERTER-09
 • 8,993
 • 5
 • 26,400 บาท โปรโมชั่น
 • GRAND HYBRID INVERTER-12
 • 12,357
 • 5
 • 29,400 บาท โปรโมชั่น
 • GRAND HYBRID INVERTER-18
 • 18,105
 • 5
 • 35,400 บาท โปรโมชั่น
 • GRAND HYBRID INVERTER-25
 • 24,299
 • 5
 • 42,400 บาท โปรโมชั่น
 • GRAND HYBRID INVERTER-30
 • 30,120
 • 5
 • 46,400 บาท โปรโมชั่น
 • GRAND HYBRID INVERTER-36
 • 36,450
 • 5
 • 50,400 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Saijo Denki Super Fixed Speed R32

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • SUE NEW R32-13
 • 15425
 • 5(ไฟ220V)
 • 24000 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-18
 • 20211
 • 5(ไฟ220V)
 • 28000 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-25
 • 26394
 • 5(ไฟ220V)
 • 32500 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-30
 • 30828
 • 5(ไฟ220V)
 • 39800 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-30T
 • 30943
 • 5(ไฟ380V)
 • 42800 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-33
 • 33893
 • 5(ไฟ220V)
 • 42900 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-33T
 • 33100
 • 5 (ไฟ380)
 • 45900 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-36
 • 36557
 • 5(ไฟ220V)
 • 43000 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-36T
 • 36815
 • 5(ไฟ380)
 • 46000 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-40
 • 40472
 • 5(ไฟ220V)
 • 51500 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-40T
 • 40423
 • 5(ไฟ380)
 • 54200 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-44
 • 44000
 • 5(ไฟ380)
 • 54800 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-52
 • 52000
 • 5(ไฟ380)
 • 64500 บาท โปรโมชั่น
 • SUE NEW R32-60
 • 60000
 • 5(ไฟ380)
 • 71800 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Saijo Denki รุ่น Turbo A.P.S. SSC (R-410A)

 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ราคารวมติดตั้ง

 • TURBO A.P.S. SSC-13
 • 13300
 • 5
 • 38,500 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S. SSC-18
 • 19308
 • 5
 • 46,000 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S. SSC-25
 • 25758
 • 5
 • 52,400 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S. SSC-30
 • 30000
 • 5(ไฟ220V/380V)
 • 57,600 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S. SSC-33
 • 33000
 • -(ไฟ220V/380V)
 • 61,900 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S. SSC-36
 • 36000
 • -(ไฟ220V/380V)
 • 69,300 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S. SSC-44
 • 44000
 • (ไฟ380)
 • 75,000 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S. SSC-52
 • 52000
 • (ไฟ380)
 • 89,600 บาท โปรโมชั่น
 • TURBO A.P.S. SSC-60
 • 60000
 • (ไฟ380)
 • 94,000 บาท โปรโมชั่น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมCopyright © แอร์บ้านขายถูกที่สุด.com, All Rights Reserved
Top